loading

Vägtullsystem

Vägtullsystem

Insatsansvarig: NetPort Science Park

Vägtullar behövs för att finansiera infrastruktur och som styrmedel. Liberaliserade transportmarknader, nya bränslen och fordonstyper kräver nya verktyg för att fördela trafikens kostnader på ett rättvist sätt. Många länder överväger eller inför vägtullar i form av distansbaserade vägavgifter, trängselskatter, samt bro- och tunnelavgifter. Det handlar om att på ett säkert sätt samla in, bearbeta och sammanställa information för avgiftsupptag- ning enligt det s.k. EETS-Direktivet (European Electronic Toll Service). Läs mer om projektet på ARENAs hemsida

Att Göra
  • Skapa en nordisk arena för vägtullar med effektiva och säkra vägtullsystem.
  • Bidra till en pan-europeisk lösning där trafi- kanten tecknar avtal med en leverantör och får en faktura för samtliga vägtullssystem i Europa och dessutom får tillgång till
    värdefulla ITS-tjänster genom samverkande lösningar.
Copyright ©: Happiend Reklambyrå