loading

Samverkan för regional eUtveckling

Samverkan för regional eUtveckling

kvinna_headphones

Insatsansvarig: Region Blekinge

Målet är att hitta en gemensam form för att ansvara och driva regional eUtveckling i Blekinge. eSamhället gör att IT-utvecklingen inte längre handlar om slutna interna IT-system eftersom slutanvändarna numera är högst involverade. I takt med att det finns fler intressenter krävs högre grad av samverkan.
 

Att Göra
  • Ta fram en avsiktsförklaring för regional samverkan som beskriver hur samordning och organisation ska ske av eUtveckling.
    • Ta fram förutsättningar för regionala eTjänster och gemensam eFörvaltning i Blekinge.
    • Hitta långsiktig finansiering för CeSam Blekinge.
Copyright ©: Happiend Reklambyrå