loading

Regionalt innovationscentrum för ITS

Regionalt innovationscentrum för ITS

Insatsansvarig: NetPort Science Park

Det finns behov av en gemensam arena som möjlig- gör förbättrad samverkan mellan länets aktörer inom ITS-området. En framtida satsning måste också ha en tydlig stark nationell och europeisk förankring för att vara attraktiv. Forskning och innovation behöver stärkas och förtydligas genom uppbyggnaden av ett regionalt innovationscentrum för ITS.
 

Att Göra
  • Ta fram en långsiktig plan för ett regionalt innovationscentrum för ITS.
    • Beskriva hur samordning och organisation ska se ut.
    • Arbetssätt, hur går vi tillväga?
    • Finansiering.
Copyright ©: Happiend Reklambyrå