loading

Regionalt digitalt pedagogiskt centrum

Regionalt digitalt pedagogiskt centrum

Insatsansvarig: Ronneby kommun/Cela

Trygga pedagoger och skolledare är en viktig förutsättning för att förnya skolan. Ett regionalt digitalt pedagogiskt centrum bidrar till att alla Blekinges kommuner oavsett nuvarande förutsättningar får ta del av den digitala utvecklingen som sker. Det digitala centrat ska vara drivande i olika nätverk för att samla, dela och sprida goda exempel och insatser. Det ska driva gemensam utvecklings- och kompetenshöjande projekt som kommer hela Blekinge till del. Centrumet ska vara i framkant i utvecklingen och utifrån framsynta idéer och modeller ta fram genomförbara och konkreta lösningar som skolledare enkelt kan implementera i sin egen verksamhet.

Att Göra
  • Ta fram en långsiktig plan för ett regionalt digitalt pedagogiskt centrum.
    • Ta fram en avsiktsförklaring som beskriver hur samordning och organisation skall se ut.
    • Identifiera fysisk plats.
    • Arbetssätt, hur går vi tillväga?
Copyright ©: Happiend Reklambyrå