loading

Regionalt digitalt eHälsocenter

Regionalt digitalt eHälsocenter

Insatsansvarig: SICAHT

Det regionala digitala eHälsocentret skall vara en sammanhållande kontaktpunkt för regionala och nationella aktörer, och ha en blick för vad som händer på europeisk nivå. Verksamheten skall stötta olika regionala initiativ med kunskap och stöd samt sprida erfarenheten till andra. Vi vill komplettera med vad som saknas och skapa ett nätverk mellan befintliga aktörer och aktiviteter. Dessutom är det viktigt att det är en neutral part som är trovärdig och väl förankrad hos alla aktörer.
 

Att Göra
  • Ta fram en långsiktig plan för ett regionalt digitalt ehälsocenter.
    • Ta fram en avsiktsförklaring som beskriver hur samordning och organisation skall se ut.
    • Göra en detaljerad plan för att nå målen.
Copyright ©: Happiend Reklambyrå