loading

Regional samsyn i bredbandsutbyggnaden

Regional samsyn i bredbandsutbyggnaden

Insatsansvarig: Länsstyrelsen Blekinge/Region Blekinge

För att lyckas nå bredbandsmålet till 2020 måste alla aktörer i Blekinge samverka. En regional politiskt förankrad bredbandsstrategi krävs för att tydliggöra målbilden. Strategin skall belysa behovet av bredband ur ett samhällsperspektiv, och även beröra frågan om olika aktörers ansvar, finansieringsmöjligheter och utbyggnadsstrategier. Ambitionsnivån för framtida utveckling inom de kommunala stadsnäten behöver förankras i en gemensam regional målbild. Genom att använda samma affärsmodeller och teknik ökar möjligheterna till samverkan.
 

Att Göra
 • Ta fram en länsöverskridande och politiskt förankrad regional bredbandsstrategi.
  • Plan för samverkan.
   • Mellan regioner.
   • Regionalt-lokalt.
   • Mellan nätägare.
  • Utbyggnadsplan.
  • Finansieringsplan.
Copyright ©: Happiend Reklambyrå