loading

Pilotskola

Pilotskola

Insatsansvarig: Karlshamns kommun

Skapa förutsättningar för några skolor att bli pilotskolor där vi kan utveckla nya arbetssätt och metoder för lärande.
 

Att Göra
  • Utse pilotskola
    • Politiskt mandat att testa nya metoder.
    • Finansiering.
Copyright ©: Happiend Reklambyrå