loading

Länsövergripande och kommunala strategier för bredbandsutbyggnad

Länsövergripande och kommunala strategier för bredbandsutbyggnad

Insatsansvarig: Blekinges fem kommuner

Marknaden tar ingen hänsyn till samhällsnyttans behov av bredband. Intresset ligger i de lönsamma områdena. Det är därför centralt att kommunerna i ägardirektiven till de kommunala nätbolagen betonar samhällsnyttan och stimulerar ökad utbyggnad av bredband.
 

Att Göra
  • Samtliga Blekinges kommuner tar fram en kommunspecifik politiskt förankrad
    bredbandsstrategi som är lokalt anpassad.
Copyright ©: Happiend Reklambyrå