loading

Kompatibel och användbar kulturdata

Kompatibel och användbar kulturdata

Insatsansvarig: Blekingearkivet

Idag investeras många timmar och kronor för att digitalisera arkiv och material. Genom att tillgängliggöra information digitalt skapas förutsättningar för företag och organisationer att ta fram nya tjänster och produkter. För att kunna bevara information för framtida generationer och göra information tillgänglig och sökbar är det viktigt att använda öppna standarder. Både för hur informationen förmedlas men också hur den kategoriseras med hjälp av metadata.
 

Att Göra
  • Att identifiera kulturdatabaser som finns i Blekinge och göra dem användbara och kompatibla.
    • Göra kompetenshöjande insatser för de som samlar in material på ideell bas.
Copyright ©: Happiend Reklambyrå