loading

Jag äger min journal

Jag äger min journal

Insatsansvarig: Landstinget Blekinge 
Medborgarens behov ska vara i centrum. Individen ska “äga” sin egen journal för att kunna följa vård- omsorg- och hälsoprocessen och ha tillgång till aktiviteter och beslut på ett naturligt sätt. Medborgaren ska i hög grad kunna kontrollera sekretessen – vem som har tillgång till journalen. Ett viktigt verktyg för detta är “hälsokontot” som är ett nationellt initiativ.

Copyright ©: Happiend Reklambyrå