loading

ITS för gods

ITS för gods

Insatsansvarig: NetPort Science Park

Godstrafiken har mycket att vinna på användning av effektiv ITS. En gemensam europeisk ITS-lösning för godstrafiken som harmoniserar med andra internationella initiativ skulle bidra till förbättrad säkerhet, effektivitet och miljömässig hantering.
 

Att Göra
  • Uttveckla ett enhetligt ICT-system som hanterar electroniska fraktsedlar för trafikslagsövergripande godstransporter.
  • Ekologisk footprinting för miljömässig redovisning av enskilda transporter.
  • Utveckla intelligent accesskontroll av t ex farligt gods och dispenstransporter.
  • Skapa RFID-lösning för exempelvis avancerad godsspårning.
  • Tillhandahålla säkra uppställningsplatser för lastbilar.
Copyright ©: Happiend Reklambyrå