loading

Gröna transportkorridorer

Gröna transportkorridorer

Insatsansvarig: Region Blekinge

Syftet med Gröna Korridorer är att effektivisera godstrafiken genom att koncentrera den på transportsträckor särskilt anpassade för tung trafik mel- lan stora centrala hubbar på effektiva motorvägar, sjövägar och järnvägar. De främsta fördelarna som förväntas uppnås med ITS för Gröna Korridorer är ökad säkerhet, effektivitet och tillförlitlighet.
 

Att Göra
  • Utveckla stöd för fraktstyrning genom att integrera trafik-, miljö- och leveransinformation samt operativ transportinformation som väg, järnväg och sjöfart.
  • Ta fram systemlösningar för mätning, monitorering och utvärdering av indikatorer för godstransporter och miljöpåverkan.
Copyright ©: Happiend Reklambyrå