loading

eLabb

eLabb

Insatsansvarig: Länsbibliotek Sydost

I Blekinge ska det finnas eLabb som fungerar som digitala kunskapscentrum lokalt och regionalt. Det ska också finnas möjlighet till portabla eLabb. eLabben ska förmedla kunskap om digitala möjligheter. Personalen ska ge besökarna stöd att hitta och använda digitala tjänster för att ta del av samhällsinformation. eLabben ska vara utrustade med modern teknik och uppkoppling som även är anpassade för personer med olika typer av funktionshinder eller funktionsnedsättningar.

Att Göra
  • Ta fram en långsiktig plan för eLabb.
    • Definiera vad ett eLabb är.
    • Arbetssätt, hur går vi tillväga?
    • Tillgång till digitala verktyg.
    • Finansiering.
  • Ta fram ett pedagogisk upplägg för eLabb och digitala lotsar i samverkan med Blekinge Läns Bildningsförbund.
Status
Copyright ©: Happiend Reklambyrå