loading

eArkiv

eArkiv

Insatsansvarig: Karlskrona kommun

För att stödja den digitala samhällsutvecklingen behöver vi ha metoder att för att arkivera information i ett eArkiv utan att lämna den digitala sfären. Så att vi på säkra sätt kan hantera lagring, migrering och åtkomst till digital information över tid för att bevara information för kommande generationer. eArkivet gör det också möjligt för oss att tillgodose krav på insyn, öppenhet och kommunikation till exempel genom att tillhandahålla öppen data.
 

Att Göra
  • Bygga upp en organisation för ett eArkiv i sydost (se insats “Samverkan för regional eUtveckling”).
    • Sätta upp ett system för eArkiv.
    • Ställa krav på öppna standarder och tillgång till data genom öppet publicerade och standardiserade gränssnitt (se insats “Öppna data för innovativ utveckling”).
Copyright ©: Happiend Reklambyrå