loading

Digitala sändningar

Cyberlärare

Insatsansvarig: Reaktor Sydost

Genom att öka utbudet av kultur via digitala medier kan fler få tillgång till ett varierat kulturutbud från hela världen oavsett var du bor. Det kan till exempel vara webbsända föreställningar, författarsamtal och konserter. Den fysiska kulturproduktionen kan utvecklas med hjälp av digitala verktyg och nya sätt att möta kultur på, kan uppstå. Genom att komma
i kontakt med kultur på egna villkor digitalt kan även intresset för att vilja besöka kulturevenemang fysiskt öka.
 

Att Göra
  • Ta fram en långsiktig plan för utlåning av utrustning (i samverkan med insats ”eLabb”).
    • Ta fram ett pedagogiskt upplägg för att genomföra digitala sändningar.
Copyright ©: Happiend Reklambyrå