loading

Digitala lotsar

Digitala lotsar

Insatsansvarig: Blekinge Läns Bildningsförbund

För att aktivt söka upp människor som inte självmant använder digitala tjänster ska vi dra nytta av yrkesgrupper som redan i dag träffar målgruppen. Genom att utbilda dessa yrkesgrupper så att de förstår nyttan med digitala verktyg och kan visa andra, kan de lotsa medborgare som vi idag inte når till nya digitala möjligheter. Målgrupper kan vara kommun- och landstingspersonal som ansvarar för stor del av den samhällsservice som finns i regionen. En annan målgrupp är lärare inom folkbildningen.

 

Att Göra
  • Ta fram en långsiktig plan för digitala lotsar.
    • Definiera vilka som ska vara digitala lotsar i samverkan med Landstinget och Blekinges fem kommuner.
    • Tillgång till digitala verktyg.
    • Kompetensutveckling av digitala lotsar i samverkan med eLabb.
    • Finansiering.
Copyright ©: Happiend Reklambyrå