loading

Digitala drama- och danspedagoger i skolan

Digitala drama- och danspedagoger i skolan

Insatsansvarig: Regionteatern Blekinge Kronoberg
Barnens egen kreativitet stimuleras och de får möjlighet att med utgångspunkt från föreställningen fundera över sin egen verklighet och att uttrycka sina tankar och känslor genom drama och dans. Ett sätt att möta den stora efterfrågan och nå ut till fler är att producera handledningsmaterial med dans- och dramaövningar som både kan läggas upp på producenternas hemsidor och som kan skickas som länkar till de skolor och lärare som vill använda sig av dem.
 

Att Göra
  • Ta fram pedagogiskt material som lärarna kan använda sig av.
    • Utse referensklasser som är delaktiga under produktionen.
Copyright ©: Happiend Reklambyrå