loading

Data och ITS

Data och ITS

Insatsansvarig: NetPort Science Park

För ITS handlar delad data t.ex. om data från Trafikverket, kollektivtrafikaktörer, SMHI m.fl. Den här typen av data kan användas för att skapa värdefull information för den egna verksamheten. Med möjligheten att använda allt större datamängder och fler datakällor inom ITS ställs krav på såväl tekniska lösningar som hantering av legala och kommersiella aspekter.
 

Att Göra
  • Vidareutveckla affärsmässiga modeller för att omvandla data.
  • Utveckla tekniska lösningar för att hantera stora datamängder och många datakällor inom ITS.
Copyright ©: Happiend Reklambyrå