loading

Blekingeplatta och Blekingeapp

Blekingeplatta och Blekingeapp

Insatsansvarig: Länsbibliotek Sydost

För många äldre har Ipad och surfplattor visat sig vara en snabb väg till konkret internetanvändning. Att gratis ge människor som av olika anledningar står utanför eSamhället möjlighet att lära och att prova på en surfplatta under ett år med tillgång till en Blekingeapp som stöd. Appen ska locka till kommunikation och interaktion och ska utvecklas enligt forskningens senaste rön kring gränssnitt, funktionalitet och kvalitet för att på så sätt underlätta för ovana användare.
 

Att Göra
  • Ta fram en Blekingeapp.
    • Identifiera innehåll.
    • Arbetssätt, hur går vi tillväga?
    • Finansiering
Copyright ©: Happiend Reklambyrå